Mennonites Around the World: Netherlands

 • Algemene Doopsgezinde Societat. 500,000 Doopsgezinde; een shets. Amsterdam: Algemene Doopsgezinde Societat, 1966. 131 pp., ill.
 • Blaupot ten Cate, S. Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Leeuwarden: Eekhoff & Wolters, 1842, 543 pp.
 • Blaupot ten Cate, S. Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 vols. Amsterdam: van Kampen, 1847.
 • Botschaft und Nachfolge: Bericht und Vortrege der Mennonitischen Studententagung auf dem Thomashof 1947/Zusammengestellt von Theo Glueck. Karlsruhe: Konferenz der sueddeutschen Mennoniten, 1947. 104 pp.
 • Doopsgezinde Gemeenten. Missive van die Societeit der Doopsgezinde Gemeenten in Friesland en Groningen; geschreeven aan de Doopsgezinde Christen. Leeuwarden: Johannes Seydel, 1788. 25 pp.
 • Goeters, W. Die Vorbereitung die Pietismus in die Reformierten Kirche die Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670. Leipzig: Hinrich, 1911. 300 pp.
 • Hoekstra, H. De Dooperschen; historisch Overzicht en Beoordeeling. Zwolle: H. Tulp, 1900. 85 pp.
 • Horst, Irwin Buchwalter, editor. The Dutch Dissenters: A critical companion to their History and ideas, with a bibliographical survey of recent research pertaining to the early Reformation in the Netherlands/ edited by Irvin Buckwalter Horst. Leiden: E.J. Brill, 1986. vi, 233 p. (Kerkhistorische Bijdragen: v.13).
 • Horst, Irvin B. Dutch aid to the Swiss Brethren: the records at Amsterdam.Amsterdam: Doopsgezinde Historische Kring, 1984. 16 pp.
 • Hylkema, T. O. Fredesheim. Herinneringen. Steenwijk: Fredesheim, 1960, 169 pp.
 • Keeney, William Echard. The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice From 1539-1564. Nieuwkoop: B. de Graff, 1968. 247 pp.
 • De Kerkeraad. Het 3. Eeuwsfest der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht. Bussum: van Wetter, 1939. 41 pp.
 • Keyser, E. De Nederlanden en het Weichselland. Naarden: Rutgers, 1942. 76 pp.
 • Krahn, C. Dutch Anabaptism Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600). The Hague: Martinus Nijhoff, 1968. 303 pp.
 • Krahn, C. The Historiography of the Mennonites in the Netherlands. North Newton: Bethel College, 1944. 30 pp.
 • Kuehler, W. J. Geschiedensis die Nederland Doopsgezinden in de 16. Eeuw. 2. ed. Haarlem: Willink & Zoon, 1961. 478 pp.
 • Kuehler, W. J. Geschiedensis van de Doopsgezinden in Nederland, Tweede Deel 1600 – 1735, eerste Helft. Haarlem: Willink & Zoon, 1940. 217 pp.
 • Kuiper, F. Bij’t Lam 1608 – 1958; de Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam, Amsterdam: Uitgeversmaatschappig, 1959. 47 pp.
 • Laurense, Leo. 125 Jahre Zusammenarbeit in der Mennonitischen Mission 1847 bis 1972: Geschichtlicher ueberblick ueber die entwicklung des Missionswerkes der europaeischen Mennoniten. Delfgauw, Holland: EMEK 1972. 24 pp.
 • Mellink, A. F. ed. Amsterdam (1531-1536). Documenta Anabaptistica Neerlandica. E. J. Brill, 1985.
 • Mellink, A. F. ed. Amsterdam (1536-1578). Documenta Anabaptistica Neerlandica. E. J. Brill, 1980.
 • Mellink, A.F. De Wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544. Groeningen: Woltes, 1954. 440 pp.
 • Mellink, A.F. Documenta Anbaptistica Neerlandica. Leider: E.J. Brill, 1975. 199 pp.
 • Neff, C., ed. Der Allgemeine Kongress die Mennoniten. Karlsruhe: Schneider Verlag, 1936. 183 pp.
 • Oosterbaan, J.A. De Geest in het geding: Opstellen aangebroden aan J.A. Oosterbaan, ter Gelegenheid van zi jn Afscheid als Hoogleraar. Onder der Redactie van I.B. Horst, A.F. De Jong, d. Uisser. (Alphenaan den Ri Jn) H.D. tjeenk Willink, 1978. 307 pp.
 • Postma, Johan Sjouke. De Fryske Minnisten en Harren Societeit. Frjentsjer: Utjouwerij T. Wever. 1980. 372 pp.
 • Postma, Johan Sjouke. Das niederlaendische Erbe. Leeuwarden: Jongbloed, 1959. 187 pp.
 • Postma, Johan Sjouke. Minnist, us? Vierhonderd jaar Doopsgezind Lief en Leed op het Friese Platteland. Leeuwarden: de Tille, 1977. 111 pp.
 • Rues, Simeon Frederik. Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde nederlanden;…Berigt van de Rynsburges of Collegianten. Amsterdam: f. Jouttuyn, 1745. 330 pp.
 • Schyn, Hermannus. Geschiedenis der Protestantsche Christenen in ‘t Vereenigd nederland Genomed Mennoniten. Vertaald door Marrhys van maurik. Amsterdam in Utrecht: Jakobus Verheiden en Willem Kroon, 1727. 268 pp.
 • Seep, C. Bibliothek van nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Leiden: Brill, 1886. 272 pp.
 • Sittert, T.T. van. “Apology for the Anabaptist- Mennonite Tradition 1664.” First published in Mennonite Quarterly Review, January 1975. 18 pp.
 • Unruh, Benjamin Heinrich. Die niederlaendisch-nierdeutschen Hintergrunde der Mennonitischen Ostwanderungen. Karlsruhe: Heinrich Schneider, 1955. 432 pp.
 • Van der Neulen, P. De Wording die Algemeene Doopsgezinde Societeit. Wormerveer: Meijer, 1947. 110 pp.
 • Van der Zijpp, N. De Belijdnisgeschriften der nederlandse Doopsgezinden. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1957. 31 pp.
 • Van der Zijpp, N. Geschichte die Doopsgezinden in Nederland. Arnheim: van Logheim Slaterus, 1952. 263 pp.
 • Verheyden, A.L.E. Anabaptism in Flanders, 1530-1650; a Century of Struggle. Scottdale: Herald Press, 1961. 136 pp.
 • Waite, Gary K. David Joris and Dutch Anabaptism. Waterloo: Wilfrid Laurier Press, 1990.
 • Zeeuw, R. de. Nederland en de Doopsgezinden. Holland and the Mennonites. Holland und die Mennoniten. Amsterdam: Algemeene Doopsgezinde Societeit, 1967. Unnumbered.